• Novinka

GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA (7 x 125 ccm kartuša NOVA)

Plastické mazivo pre prevádzkové mazanie otvorených ozubených súkolí

je priľnavé plastické mazivo pre aplikáciu rozprašovaním a je vyrábané na báze ropného oleja, je zmydelnené stearanom hlinitým a obsahuje jemný grafit ako pevné mazivo.
Tento produkt má vynikajúcu tlakovú únosnosť; je zušľachtený prísadami znižujúcimi opotrebenie a zlepšujúcimi adhéziu a obsahuje inhibítory korózie.
Produkt neobsahuje bitumény, rozpúšťadlá, ťažké kovy ani chlór.

  • Bezpečný nákup. Bezpečný nákup.
  • Pri objednávke nad 166,67 EUR bez DPH doprava zdarma. Pri objednávke nad 166,67 EUR bez DPH doprava zdarma.
  • Ceny sú zobrazené registrovaným užívateľom. Ceny sú zobrazené registrovaným užívateľom.

GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA

Plastické mazivo pre prevádzkové mazanie otvorených ozubených súkolí

GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA je priľnavé plastické mazivo pre aplikáciu rozprašovaním a je vyrábané na báze ropného oleja, je zmydelnené stearanom hlinitým a obsahuje jemný grafit ako pevné mazivo.
Tento produkt má vynikajúcu tlakovú únosnosť; je zušľachtený prísadami znižujúcimi opotrebenie a zlepšujúcimi adhéziu a obsahuje inhibítory korózie.
Produkt neobsahuje bitumény, rozpúšťadlá, ťažké kovy ani chlór.

Oblasti použitia

GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA je určený k aplikácii rozprašovaním – používa sa k mazaniu otvorených ozubených náhonov rotačných pecí, rotačných mlynov, bubnov, miešacích zariadení a pod., ďalej je možné jeho využitie v priemyslových závodoch na výrobu cementu, sadry, vápna, v ťažobných prevádzkach a v chemickom priemysle. Je rada ďalších zariadení, v ktorých sa toto mazivo s výhodou aplikuje pre mazanie resp. ochranu - používa sa napr. k mazaniu klzných vedení, vodiacich koľajníc, veľkých reťazí, drôtených lán a celej rady ďalších konštrukčných prvkov.

0000390672636