Klüberpaste 46 MR 401 (30 kg súdok)

Klüberpaste 46 MR 401

Biela viacúčelová mazacia pasta

Klüberpaste 46 MR 401 je biela mazacia pasta farby slonovej kosti na báze syntetického základového oleja, lítiového mydla a špeciálnych zložiek pevných mazív.

Pri výrobe produktu nie sú používané žiadne suroviny obsahujúce olovo, kadmium, nikel alebo halogény.

Táto pasta sa môže používať ako pre dlhodobé a celoživotné mazanie, tak aj ako montážny pomocný prostriedok pre veľké množstvá mazacích miest s nebezpečím výskytu korózie.

Široká teplotná oblasť použitia* od cca –45 do 150 °C, neutralita voči farebným kovom, mnohým plastom a gume, a dobrá tlaková únosnosť sú hlavnými znakmi tejto špeciálnej viacúčelovej pasty.

Oblasti použitia

Klüberpaste 46 MR 401 sa používa najmä ako montážna pasta pri nalisovaní, pre mazaní pomocou tenkého filmu maziva pre všetky trecie miesta, ktoré sú vystavené veľmi vysokým tlakovým zaťaženiam, nízkym klzným rýchlostiam, vysokému opotrebeniu, zadrhávaniu medzi klznými plochami (stick-slip efekt), kmitavým pohybom, vibráciám a tvorbe trecej korózie.

Táto pasta je vhodná najmä pre nalisovanie čapov a kolíkov, k montáži valivých ložísk a kolies, pre mazanie valivých a klzných ložísk pri veľmi nízkych klzných rýchlostiach, pre závitové vretená, drážkové hriadele a stavacie matice pre zabránenie vzniku poškodenia pri zabiehaní a zadrhávaní medzi klznými plochami (efekt stick-slip), pre guľové kĺby a uloženie čapov, pre skrutkové spojenia, ale taktiež pre tesniace hriadeľové krúžky (O- krúžky, V- krúžky, manžetky) z gumoelastických materiálov pre predĺženie doby funkčnosti.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Nájdite znova to, čo hľadáte