• Novinka

PARALIQ GA 351 (25 kg súdok)

Mazivo pre potravinársky priemysel

je plastické mazivo určené predovšetkým k mazaniu strojov a zariadení v potravinárskom priemysle. Je registrované americkým USDA (United State Department of Agriculture) v skupine výrobkov H1 a samozrejme spĺňa aj nemecké a európske predpisy týkajúce sa aplikácie mazív v potravinárskom priemysle.

 

Bezpečný nákup.

 

Pri objednávke nad 208,33 EUR bez DPH doprava zdarma.

 

Ceny sú zobrazené registrovaným užívateľom.

PARALIQ GA 351

Mazivo pre potravinársky priemysel

PARALIQ GA 351 je plastické mazivo určené predovšetkým k mazaniu strojov a zariadení v potravinárskom priemysle.
Je registrované americkým USDA (United State Department of Agriculture) v skupine výrobkov H1 a samozrejme spĺňa aj nemecké a európske predpisy týkajúce sa aplikácie mazív v potravinárskom priemysle.
Svojimi úžitkovými vlastnosťami je tento produkt plne porovnateľný s bežne používanými viacúčelovými plastickými mazivami; na rozdiel od nich je použiteľný všade tam, kde nie je možné vylúčiť náhodný kontakt maziva so spracovávanými potravinami.
PARALIQ GA 351 je čuchovo a chuťovo neutrálny. Pri odbornej manipulácii nedochádza ku vzniku akýchkoľvek zdravotných problémov. Mazivo je odolné proti všetkým médiám, ktoré sa vyskytujú v potravinárskom priemysle (napr. alkohol, mlieko a mliečne výrobky, voda a.i.).
Vzhľadom ku svojej konzistencii je dobre čerpateľné v centrálnych mazacích systémoch i pri nízkych teplotách (viď diagram).

Oblasti použitia

PARALIQ GA 351 je mazivom zvlášť vhodným pre všetky mazané pohyblivé uloženia strojov a zariadení v potravinárskom priemysle; jeho používanie je nezbytné najmä tam, kde môže dojsť k príležitostnému, technicky nevyhnutnému kontaktu maziva s potravinami. Z dôvodu zjednodušenia manipulácie a vylúčenia prípadných zámien rôznych druhov plastických mazív sa doporučuje týmto výrobkom mazať i všetky ostatné mazané miesta, aby sa zabránilo nevýhodám na základe zanesenia maziva.

Príklady použitia

- Dávkovacie piesty plniacich a viečkovacích strojov
- Klzné ložiská strojov pre spracovanie rýb
- Valivé ložiská lisov na ovocie
- Valivé a klzné ložiská v nápojovom priemysle
- Vodiace tyče a ďalšie mazané miesta baliacich strojov
- Razidlá strojov na výrobu tabliet
- Valčekové ložiská rotačných autoklávov
- Potrubné cesty na jatkách

0000960200177