• Novinka

STABURAGS NBU 12 (7 x 120 ccm kartuša STAR)

Plastické mazivá pre mazanie so silnou ochranou proti opotrebeniu

sú plastické mazivá pre mazanie na báze ropného oleja a bárnatého komplexného mydla.
S produktmi STABURAGS NBU máte k dispozícii druhy, ktoré pri špecificky vysokých merných tlakoch vykazujú veľmi dobrú zaťažiteľnosť a tým aj dobrú ochranu proti opotrebeniu. Zároveň majú dobrú protikoróznu ochranu, sú odolné proti vode a proti mnohým zriedeným alkalickým alebo kyslým roztokom.

 

Bezpečný nákup.

 

Pri objednávke nad 208,33 EUR bez DPH doprava zdarma.

 

Ceny sú zobrazené registrovaným užívateľom.

STABURAGS NBU 12

Plastické mazivá pre mazanie so silnou ochranou proti opotrebeniu

Produkt STABURAGS NBU 12 je plastické mazivo pre mazanie na báze ropného oleja a bárnatého komplexného mydla.
S produktmi STABURAGS NBU máte k dispozícii druhy, ktoré pri špecificky vysokých merných tlakoch vykazujú veľmi dobrú zaťažiteľnosť a tým aj dobrú ochranu proti opotrebeniu. Zároveň majú dobrú protikoróznu ochranu, sú odolné proti vode a proti mnohým zriedeným alkalickým alebo kyslým roztokom.

Oblasti použitia

STABURAGS NBU 12 sa používa pre valivé ložiská so strednou rýchlosťou otáčania a pri účinku vlhkosti alebo médií.
Používa sa pre vodné čerpadlá, ložiská kolies a pre motory. Ďalej v textilnom priemysle pre všetky stroje pracujúce za mokra, ako sú práčky, merceračné a farbiace stroje, atď.
STABURAGS NBU 30 je prednostne používaný ako plastické mazivo pre armatúry a pre utesnenie, pre valivé a klzné ložiská pri nízkych rýchlostiach otáčania a pri pôsobení vlhkosti a médií.
Plastické mazivo pre vodovodné armatúry (nie pre pitnú vodu) a tesniace plastické mazivo pre labyrinty a ložiskové veká.

0000170520915