UNIMOLY C 220 (20 litrov súdok)

UNIMOLY C 220

Suché mazivo s vytvrdením vzdušnou vlhkosťou

UNIMOLY C 220 je suché mazivo šedej farby vyrábané na báze MoS2 a anorganickej zlúčeniny. Pôsobením vzdušnej vlhkosti vytvára suchý tuhý film, ktorý má význačné mazacie vlastnosti.

UNIMOLY C 220 sa dodáva ako kvapalná látka pripravená k okamžitej aplikácii; obsahuje rozpúšťadlo zaradené podľa ČSN 65 0201 pre horľavé kvapaliny do triedy nebezpečnosti II. Po vlastnej aplikácii a vytvrdení vzniká súvislá vrstva tuhého maziva, ktorá sa vyznačuje veľmi vysokou tlakovou zaťažiteľnosťou a veľmi širokým teplotným rozsahom použitia. Vzhľadom na svoje zloženie je toto mazivo zvlášť vhodné pre použitie pri vysokom vákuu.

Tento výrobok má veľmi dobrú priliehavosť na zušľachtenú oceľ, na širokú škálu kovových materiálov i na galvanicky upravené povrchy.

Oblasti použitia

UNIMOLY C 220 znižuje trenie a opotrebenie pri klznom pohybe materiálových dvojíc kov / kov. Pri skrutkách a maticiach zabraňuje UNIMOLY C 220 zadretiu, zaručuje dosiahnutie konštantného momentu zatiahnutia a nízkeho trenia.
Používa sa aj ako pomocný prostriedok napr. pri zábehu ozubených kolies. Ďalšími oblasťami použitia sú napr. mazanie driekov nitov, kĺbových a zámkových súčastí, klzných vedení, vretien a ďalších vysoko zaťažených pohyblivých kontaktov s nízkymi klznými rýchlosťami.

Strojné diely, ktoré pracujú pri veľmi vysokých, prípadne veľmi nízkych teplotách a bez pôsobenia vlhkosti, dosahujú pri použití tohoto výrobku veľmi dlhú životnosť. Výhodné je používanie výrobku UNIMOLY C 220 aj vo forme spreja; v tejto podobe sa s výhodou používa ako pomocný prostriedok pri všetkých montážnych a údržbárskych prácach.

UNIMOLY C 220

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Nájdite znova to, čo hľadáte