ALTEMP Q NB 50 (30 kg súdok)

ALTEMP Q NB 50

Mazacia a montážna pasta

ALTEMP Q NB 50 je biela až béžovo sfarbená mazacia pasta na báze ropného oleja, bárnatého komplexného mydla a anorganických pevných mazív. Pre výrobu produktu sa nepoužívajú žiadne suroviny obsahujúce olovo, kadmium, nikel, síru alebo halogény. Okrem univerzálneho použitia pre montážne účely je možné túto mazaciu pastu s výhodou použiť pre trecie miesta s malými a minimálnymi klznými pohybmi pri vysokých statických a dynamických zaťaženiach. Okrem toho spoľahlivo chráni proti trecej korózii

Oblasti použitia

ALTEMP Q NB 50 sa môže v zásade používať pre všetky trecie miesta ako napr. lisované uloženia, uloženie ložísk, čapy, drážkované hriadele, profilové vedenia, závitové vretená.
Produkt sa osvedčil obzvlášť pre mazanie upínacích puzdier. Vysoká presnosť a konštantná upínacia sila sú náročné požiadavky na upínacie zariadenie. Pokiaľ dôjde k zmenšeniu upínacej sily, môže to mať za následok uvoľnenie obrobku.
ALTEMP Q NB 50 zlepšuje klzné vlastnosti pohyblivých konštrukčných dielov upínacích puzdier, umožňuje optimálne prenosy upínacej sily a je tak použiteľný pre všetky druhy upínacích puzdier.

Okrem toho ALTEMP Q NB 50 veľmi dobre odoláva vode a médiám, napr. chladiacim a rezným kvapalinám.
Zabraňuje zadrhávaniu medzi klznými plochami (efektu stick-slip) a chráni pred trecou koróziou (tribokoróziou), napr. aj na silových spojeniach.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Nájdite znova to, čo hľadáte